Hakkımızda

BEÜ Genç Akademi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BEÜSEM) tarafından lise öğrencileri için geliştirilmiş bir bilimsel nitelikli programdır. BEÜ Genç Akademi’nin temel amaçları;

a) Öğrencilerin üniversite hayatlarının bir adım öncesinde, meslekleri daha yakından tanımalarını sağlamak ve kendi ilgi, yetenek ve becerilerine uygun meslekleri seçmeleri için farkındalık oluşturmak,

b) Öğrenciler ile BEÜ Öğretim üyelerinin bir arada, bilimsel nitelikli faaliyetlerde bulunması sağlanarak, BEÜ öğretim üyelerinin öğrenciler için birer vizyoner olmalarının sağlanması,

c) Öğrencilere yeni bilgi ve yetenekler kazandırarak, ileriki eğitim yıllarının daha verimli olmasına katkıda bulunmak,

d)Zonguldak ili ve çevresindeki eğitim ve öğretim süreçlerine bilimsel donanıma sahip akademik kadro ile katkıda bulunulması ve bölgedeki gençlerin  kaliteli sosyal olanaklara sahip olması,

e) Bülent Ecevit Üniversitesi ile öğrenciler arasında kurumsal bir bağlılık geliştirilmesi,

f) Özellikle yaz tatili döneminde eğitime uzun süre ara veren öğrencilerin, bilimsel aktivitelerle desteklenmesi sağlanarak, eğitim ve öğretim süreçlerindeki sürekliliğin sağlanmasıdır.

BEÜ Genç Akademi, bu amaçları gerçekleştirmek amacıyla; kış okulu, yaz okulu, haftasonu programları ve çeşitli teknik geziler düzenlemektedir.