Yaratıcı Drama ve Yaratıcı Düşünme

 No comments

YARATICI DRAMA VE YARATICI DÜŞÜNME 

Program Kodu : GENÇ-YDYD01
Başlangıç Tarihi : 22 Haziran 2015
Bitiş Tarihi : 26 Haziran 2015
Süre : 5 Gün (Hafta içi)
Ders saatleri : 10:00-16:00
Ücret : 200 TL (Öğle Yemekleri Dahil)
Kontenjan : 18
Yer : Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eğitmenler : Yrd. Doç. Dr. Canan Tunç Şahin
Katılım Şartları : Lise öğrencisi olmak
Programın Açılma Şartı : En az 10 öğrencinin kayıt olması halinde program açılacaktır.
Programın Amacı : Bu modül eğitimde yaratıcı dramayı kullanarak öğrencilerin günlük hayatta karışılabilecekleri problemleri eleştirel bir bakış açısıyla incelemelerini sağlayacaktır.Bu programı tamamlayan öğrenciler;

 • Kendisinin kişisel, fiziksel ve duygusal özelliklerini ifade eder.
 • Bireyler arası farklılıkları fark eder.
 • Çevresi ile sağlıklı iletişim ve etkileşim kurmakta istekli olur.
 • Tek başına yapamadığı davranış/ iş / becerileri grup ile birlikte başarma duygusunu tadar.
 • Rol oynama ve doğaçlamalara katılmakta istekli olur.
 • Eğitimde yaratıcı dramayı tanır.
 • Eğitimde yaratıcı dramanın temel kavramlarını bilir.
 • Oyun ve yaratıcı drama arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.
 • Yeni oyunlar üretir.
 • Eğitimde yaratıcı drama sürecinin aşamalarını bilir.
 • Etkinlikleri aşamalara göre yerleştirir.
 • Yaratıcı drama yoluyla şiir, öykü, masal, anı yazar.
 • Eğitimde yaratıcı dramanın önemini kavrar.
 • Yaratıcı dramanın eğitimde yöntem olarak kullanılmasına dair farkındalık kazanır.

 

 

TARİH İÇERİK ETKİNLİKLER
22.06.2015
 • Tanıma-Tanışma Etkinlikleri
 • Hayattan Hikâyelerle Drama Uygulamaları “Empati”
23.06.2015
 • İletişim-Etkileşim Etkinlikleri
 • Hayattan Hikâyelerle Drama Uygulamaları “Örnek Durum Çalışmaları”
24.06.2015
 • Uyum ve Güven Çalışmaları
 • Hayattan Hikâyelerle Drama Uygulamaları “STK’lar ve Çalışmaları”
25.06.2015
 • Rol Oynama ve Doğaçlama
 • Hayattan Hikâyelerle Drama Uygulamaları  “Gönüllü Olmak”
26.06.2015
 • Oyun ve Yaratıcı Drama
 • Oyun Hazırlama
      “Performans Gösterisi”