Atomun Gizemli Dünyası

ATOMUN GİZEMLİ DÜNYASI

Ders Kodu : GENC-AGD01
Başlangıç Tarihi : 22 Haziran 2015
Bitiş Tarihi : 26 Haziran 2015
Süre : 5 Gün (Haftaiçi)
Ders saatleri : 10:00-16:00
Ücret : 200 TL (Öğle Yemekleri Dahil)
Kontenjan : 18
Yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (Yeni Bina)
Eğitmenler : Doç.Dr. Kadir DEMİRYrd.Doç.Dr.Rıdvan BALDIK
Katılım Şartları : İlkokul 4. Sınıf veya Ortaokul 5,6,7 ve 8. Sınıf öğrencisi olmak
Programın Açılma Şartı : En az 10 öğrencinin kayıt olması halinde program açılacaktır.
Programın Amacı : Bu eğitim modülü öğrencilere; 

 • Temel fiziksel olaylar,
 • Atomun yapısı,
 • Atom çekirdeğinin yapısı,
 • Radyasyon türleri ve uygulama alanları,
 • Atom altı parçacıkların manyetik alan, elektrik alan ve birleriyle olan etkileşimleri

 

konularında bilgiler verecektir. Yukarıda bahsi geçen konuların teorik bilgilerinin yanı sıra konuyla bağlantılı olarak çeşitli deneyler de yapılarak incelenecektir. Ayrıca, atomun keşfinde payı olan Nobel ödüllü fizikçilerin çalışmaları ve hayatları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

TARİH İÇERİK ETKİNLİKLER
22.06.2015
 • Fiziğin tarihi
 • Fiziksel birimler ve bu birimlerin ölçülmesi
 • Atomik birimler ve Maddenin Atomik doğası
 • Atom Modelleri
 • Atomun Enerji Seviyeleri
 • Ölçme Deneyi
 • Franck-Hertz Deneyi
23.06.2015
 • Işığın Doğası
 • Işığın Dalga Karakterinin Açıklanması
 • Yansıma, Kırılma ve Kutuplanma Olayı
 • Girişim Olayı
 • Işığın Tanecik Karakterinin Açıklanması
 • Foton Kavramı
 • De-Broglie Hipotezi
 • Işıkta Yansıma, Kırılma ve Kutuplanma deneyi
 • Işıkta Girişim Deneyi
24.06.2015
 • Spektrum Nedir?
 • Elektromanyetik Dalga Spektrumu
 • Atomik Spektrumlar
 • Absorbsiyon (Soğurma) Kavramı
 • Emisyon ( Yayılma) Kavramı
 • Planck’ın Kuantum Kuramı
 • Planck Sabiti’nin Belirlenmesi
 • Fotelektrik Olay
 • Atom Spektrumları Deneyi
 • Işığın Soğrulması Deneyi
 • Fotoelektrik Olay Deneyi
25.06.2015
 • Elektron’un Keşfi
 • Elektron’un Yükünün Belirlenmesi
 • Proton’un Keşfi
 • Proton’un Yükünün Belirlenmesi
 • Elektriksel Yüklerin Tanımı
 • Nötron’un Keşfi
 • Elektrik ve Manyetik alanda Yüklü Parçacıklar
 • Havalı Bir Kelime: Kuantum
 • Enerjinin Kesikliliği
 • Siyah Cisim Işıması (Stefan boltzmann Kanunu)
 • İnce Elektron Demeti Tüpü İle Elektronların e/m Özgül Yüklerinin Bulunması Deneyi
 • Stefan Boltzmann Kanunu Deneyi
26.06.2015
 • Elektronun Hızını Ölçüyorum Ama Nerede Olduğunu Bulamıyorum
 • Schrödinger’in Kedisi ve Dalga Denklemi
 • Çekirdek Dünyasına Giriş
 • Çekirdekte Temel Kavramlar
 • Çekirdek Modelleri
 • Radyoaktivitenin Keşfi
 • Çekirdek Bozunumları
 • Çekirdek Dedektörleri
 • Radyasyon türleri ve uygulama alanları
 • Nobel Ödüllü Fizikçiler
 • Heisenberg Belirsizlik İlkesi Deneyi
 • NaI(Tl) Dedektörü ile Gamma Işını Spektroskopisi Deneyi